รมต.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและคณะตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชนต.แม่สุก อ.แม่ใจ

 

 

3 กุมภาพันธ์ 2560  นายพิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมคณะ ,กรรมการผู้จัดการใหญ่ บ.ที โอ ที จำกัด (มหาชน),หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชน ตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลแม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา  โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวต้อนรับ

ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลแม่สุก ตั้งอยู่ในที่ทำการอบต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา จังหวัดพะเยามีศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนทั้งสิ้น 27 ศูนย์ ในจำนวนนี้ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชน 9 ศูนย์ ซึ่ง อบต.แม่สุก เป็น 1 ใน 9 ศูนย์นี้ด้วย 

นอกจากนี้ รมต.กระทรวงดิจิทัลฯ และคณะยังได้เยี่ยมชมผลการดำเนินงานศูนย์ฯ เกี่ยวกับการส่งเสริม SMEs OTOP และสินค้าชุมชน งานด้านการส่งเสริมสุขภาพ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชุมชน  การใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งพูดคุยกับชาวบ้าน และผู้ประกอบการชุมชน อสม. ที่ผ่านการอบรม

digital3

digital2

digital1

สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่
ชั้น 1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร.0-5444-9620  โทรสาร 0-5444-9621 มท.26809-10
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.