ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ 100 วัน

  

วันที่ 21 ม.ค. 60 เวลา 7.00 น. นางสมปอง สายแดง สถิติจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย พนักงานราชการ เข้าร่วม พิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แก่พระสงฆ์จำนวน 115 รูป ซึ่งออกรับบิณฑบาต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดศรีโคมคำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

101 d

สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่
ชั้น 1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร.0-5444-9620  โทรสาร 0-5444-9621 มท.26809-10
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.