ประกาศ สสช. เรื่อง "การให้และรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่ 2560"

| พิมพ์ |

ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติเรื่องการให้และรับของขวัญแก่ผู้บริหาร หรือ ผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2560

post

gift