ประกาศ สสช. เรื่อง "การให้และรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่ 2560"

ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติเรื่องการให้และรับของขวัญแก่ผู้บริหาร หรือ ผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2560

post

gift

สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่
ชั้น 1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร.0-5444-9620  โทรสาร 0-5444-9621 มท.26809-10
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.