สถิติจังหวัดพะเยามอบอุปกรณ์ไอทีแก่คนพิการ

 

            วันที่ 1 ธันวาคม 2559 นางสมปอง  สายแดง  สถิติจังหวัดพะเยาได้มอบอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารให้กับคนพิการ  เพื่อให้เข้าถึงเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศที่กว้างขวางมากขึ้นในสังคมยุคดิจิทัลและนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  ในปี 2559 มีผู้พิการผ่านการพิจารณาและได้รับอุปกรณ์ฯ ในวันนี้ จำนวน 4 ราย  ดังนี้

1.นายนภดล  เสมอเชื้อ

2.นายกานต์  ปิงเมือง

3.นางสาวอัญชลี บุญสุข

4.นางสาวปุญญาภา  หล้าเป็ง

it

คูณต้องการข้อมูลสถิติด้านใดมากที่สุด?

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้4
เมื่อวาน6
อาทิตย์นี้113
เดือนนี้394
ทั้งหมด19104

Powered by Kubik-Rubik.de