กิจกรรมบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม

 

 

วันที่ 14 ตุลาคม 2559  ข้าราชการและพนักงาน สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา
ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรม ถวายพระบรมศพพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณ วัดศรีโคมคำ อ.เมือง จ.พะเยา

pray

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่
ชั้น 1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร.0-5444-9620  โทรสาร 0-5444-9621 มท.26809-10
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.