การเปิดเผยราคากลาง

 

ด้วยสำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ได้จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล

(ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่น/นาที ด้วยวิธีตกลงราคา

 

chengtay

สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่
ชั้น 1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร.0-5444-9620  โทรสาร 0-5444-9621 มท.26809-10
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.