ข่าวมาใหม่

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจดปี 2564)
การประชุมประเมินสถานการณ์ความเสี่ยง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา
การแถลงข่าวและปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจดปี 2564)
สถิติจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรม "กาแฟยามเช้า" ประจำเดือน มีนาคม
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 (งานนับจดปี 2564)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา
โครงการติดตามและ ประเมินผลศูนย์ดิจิทัลชุมชน (กลุ่ม 1) ประจำปี พ.ศ.2564
สถิติจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมืองและพิธีสืบชะตากว๊านพะเยา
การประชุมชี้แจงการปฎิรูปงานรูปแบบออนไลน์ โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรระดับหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ.2564
แกนนำ อสด. สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่สร้างเคลือข่าย อสด. ประจำหมู่บ้าน
สถิติจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายกมล เชียงวงค์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564
สถิติจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดพะเยา
การอบรมโครงการสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ.2564 (สพส.64)
การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference แนวทางการทำงานระหว่างส่วนราชการในจังหวัดในการนำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐสู่การปฏิบัติฯ
พิธีมอบปฏฺิทินหลวง พุทธศักราช 2564พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่
ประชุมแผนการดำเนินงานระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติกับสำนักงานสถิติจังหวัด ครั้งที่ 3/2564
การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน พ.ศ.2564
คูณต้องการข้อมูลสถิติด้านใดมากที่สุด?

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้88
เมื่อวาน150
อาทิตย์นี้669
เดือนนี้1743
ทั้งหมด55909

Powered by Kubik-Rubik.de